Postuar më: 25 Nëntor 2013

Fjala e Ministrit Panariti në ceremoninë e ndarjes së fondeve IPARD-like për fermerët

I nderuar ambassador Sequi!

I nderuar Ambasador Hoffman!

Të nderuar pjesëmarrës!

Kam kënaqësinë të shpall sot në këtë event të rëndësishëm fillimin e investimeve në sektorin e bujqësisë dhe agropërpunimit me financimin e përbashkët të BE-së dhe Qeverisë shqiptare në kuadrin e skemës së granteve IPARD- like që zbatohet nga qeveria gjermane.

Rritja e investimeve, modernizimi i sektorit te bujqesise dhe agroperpunimit si dhe pearfrimi i tyre ne standardet europiane eshte një nga prioritetiet kryesore të qeverise Shqiptare.

Krahas politikes se mbeshtetjes per fermeret dhe agroperpunuesit me fondet e buxhetit te Shtetit, Qeveria shqiptare ka gjetur edhe mbeshtetjen e BE-se ne perpjekjet per modernizimin e ketyre sektoreve ne rrugen e integrimit europian te Shqiperise.

Ne kete kuader Fermeret dhe agroperpunuesit Shqiptare kane aktualisht mundesine te rrisin investimet e tyre, te modernizojne prodhimin, të rrisin efektivitetin e ekonomive të tyre dhe nivelin e standarteve në prodhim e përpunim duke i përafruar me standardet e BE-së.

Financimi i BE-se per politikat mbeshtetese te bujqesise dhe te zhvillimit rural te hartuara nga Ministria kryhet ne kuadrin e IPA (Instrumenti per Para Anetaresimin).

Ministria po punon per krijimin e parakushteve per te mundesuar nje mbeshtetje financiare sa me te madhe nga BE, e pikerisht hartimin e programit te zhvillimit rural mbeshtetur ne strategjine dhe fuqizimin e AZHBR-se si nje strukture moderne e ngritur per levrimin e kesaj ndihme ne perputhje me kerkesat dhe kriteret e BE-se.

Ky fond eshte vetem nje fillim i mbare i nje rruge qe do te vazhdoje. Qeveria po negocion me BE-ne ne lidhje me financimet ne kuader te IPA 2013 ku jane parashikuar fonde te tjera per financimin e investimeve ne funksion te zhvillimit e modernizimit te bujqesise dhe zonave rurale.

Konkretisht sot, kam kënaqësinë të ftoj 15 përfituesit e parë të këtyre fondeve të firmosin kontratat për të filluar investimet e tyre ne prodhim dhe agroperpunim. 15 përfituesit e parë do të investojnë rreth 3 mln euro nga të cilat 50 % subvencionohen nga fondi i BE-së dhe qeverisë shqiptare, pra rreth 1 mln e gjysëm euro.

Ju garantoj se Ministria e Bujqësisë do të marrë të gjitha masat dhe do të bëjë përpjeket e duhura që mbështetja e BE jo vetëm të vazhdojë, por edhe të rritet në vitet e ardhshme për investimet e këtij lloji në bujqësi dhe zonat rurale…

Tani ia kaloj fjalën ambasadorëve Sequi dhe Hoffman të japin mesazhet e tyre në këtë event të rëndësishëm……

(ndoshta te theksohet me shume falenderimi per BE dhe qeverine gjermane per kete ndihme te jashtezakonshme per bujqesine shqiptare….)

 

 

Shifra

 

IPARD-like Call 1 results:

In total 84 applications were submitted until the deadline 18.02.2013, with:

 • total eligible expenditures applied:                 15.709.373 €
 • total grant applied:                                            8.047.802 €

This means that in the frame of the first IPARD-like call Albanian farmer and agro-processors applied for almost 100% of the total grant amount available (8.27 Mio. €) according to the registration table. This demonstrates a high interest and absorption capacity in this sector.

Measure 1- Investments in Agricultural Holdings:

The number of applications received under Measure 1 was about two third of the overall number with about one third of the total eligible expenditures and grant applied, as well as of the financial contributions.

In total, 50 applications (62,5% of total number) were received with:

 • total eligible expenditures applied: 5.122.277 € (32,6% of total eligible expenditures applied)
 • total grant applied:      2.703.254 € (33,6% of total grant applied)
 • with average size of total investment: 102.446 €, and
 • investment projects ranging between 5.945 € and 300.000 € (500.000 € max. ineligible)

Distribution by sector:

 • Milk Sector (cows, sheep and goats): 16 applications (32%)
 • Meat Sector (beef, sheep and goat, pigs, and poultry): 10 applications (20%)
 • Fruit and Vegetable sector: 24 applications (48%)

Measure 2:                   Investments in Processing and Marketing of Agricultural Products:

The number of applications received under Measure 2 was about one third of the overall number with about two third of the total eligible expenditures and grant applied, as well as of the financial contributions.

In total, 34 applications (37,5% of total number) were received with:

 • total eligible expenditures applied: 10.587.096 € (67,4% of total eligible expenditures applied)
 • total grant applied: 5.344.548 € (66,4% of total grant applied)
 • with average size of total investment: 311.385 €, and
 • investment projects ranging between (13.395 € min. ineligible) 25.013 € and 923.862 € (1.350.000 € max. ineligble)

Distribution by sector:

 • Milk and dairy sector: 8 applications (23,5%)
 • Slaughterhouses and meat processing sector: 6 applications (17,6%)
 • Fruit and vegetables processing and marketing sector: 20 applications (58,8%)