Postuar më: 28 Mars 2018

MBZHR - Shpallet konkursi i festave lokale për bashkitë

Zgjimi i aktivitetit në fshat! Festat lokale, një mundësi për të gjeneruar ekonomi lokale dhe për të bërë të njohur zonën tuaj!

MBZHR dhe MTM, ftojnë të gjitha bashkitë që në bashkëpunim me organizata të aplikojnë për mbështetjen e aktiviteteve lokale më të mira në funksion te promovimit të  fshatit, turizmit rural dhe produkteve tipike..

Aplikimet priten deri në datën 20 prill pranë:

Projketet fituese do të mbështeten nga MBZHR, MTM dhe Risi Albania.

Linku i aplikimit : Apliko Ketu