FTESA PER OFERTE/KERKESA PER SHPREHJE INTERESI

FTESË PËR OFERTË

Qarku Fier, Plug Lushnje

FTESË PËR OFERTË

Ftese per oferte qarku Fier,Kolonje

Ftese per oferte qarku Fier, Shtyllas

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/37._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster,_Virua,_7_ha,_Dec_5,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/36._Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan,_Cerrik,_13.6_ha,_Nov_24,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/35._Ftesa_per_oferte_Qarku_Shkoder,_Bushat_263.5148_ha,_Aug_5,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/34._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Hadaj_Libofsh_45.8_ha_Aug__2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/33._Ftesa_per_oferte_Qarku_Korce_Pogradec_Krickove2.92_ha_June_21_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/32._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster_Permet_Piskove_91.8409_ha_May_13_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/31._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat_Maqellare_31.14_ha_April_2016.PDF

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/30._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat_Bli_22.09_ha_April_2016.PDF

 

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/29._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat,_Velabisht,_11.3_ha,_April_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/28._Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Cerrik_Ferme_25.2385_ha_March_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

Qarku Vlorë, Duronje Delvinë

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Vlore_Duronje_Delvine21.4_hMarch_2016.PDF

Qarku Elbasan, Fierze Kosove

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Fierze_Kosove36.58_ha_March_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

Data per hapjen e ofertave te procedures se dhenies se tokes me qera ne Dajc, Lezhe, do te jete 18 Mars 2016, ora 13.00.V

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/24__Ftesa_per_oferte_Qarku_Lezhe_Fshati_Gramsh_30_8_ha_Feb_13_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/25._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster_Lunxheri.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_Spot_per_kafshet_2_(2).pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/23._Ftesa_per_oferte__Qarku_Berat__Fshati_Agim___Malinat__36.335_ha__Nov_27__2015_(1).pdf

FTESE PER OFERTE: HAPJA E PROCEDURAVE - TOKE ME QERA PATOS, FIER, 19.39 HA!

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/22__Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Patos_19.39_ha_Nov_14_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/21._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Divjake__ha_Nov_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/20._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Patos30_ha_July_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/19._Ftesa_per_oferte_Qarku_Tirane_Gose_148_ha_July__2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/18__Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Komuna_Dushk_18_9174_ha_July_10_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Rrethi_Lushnje_Komuna_Dushk_69.7396_ha_June_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Komuna_Xare_Qarku_Vlore.pdf

TOKE ME QERA 

Prrenjas , Elbasan

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/15_Ftesa_per_oferte_Perrenjas_Qarku_Elbasan_25_33_ha.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte__Qarku_Vore__Qarku_Tirane__4.82_ha.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Krutje_Lushnje_Qarku_Fier_16_93_ha_March_19_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Bucimas_Pogradec_222_5_ha_March_16_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_ElbasanGramsh23_79_ha_March_10_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_fshati_Hamallaj_Durres_1338_ha_March_4_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Lezhe_Dajc_Jan_29_2015.pdf

LISTA FINALE E SHPALLJES SE OBJEKTEVE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/15-01-27-05-04-20Lista_finale_e_shpalljes_se_objekteve_Jan_21_2014.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte.pdf

DHENIE TOKE ME QERA

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte__Qarku_Fier__Komuna_Krutje__Lushnje__Nov_22__20141.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,_Cerrik_Ferme,_Oct_29,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Zhame_Sektor_Lushnje.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Komuna_Paperc_blegtori.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Cerrik_Ferme.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Gramsh,Oct_21,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Cekin_Gramsh,Oct_21,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Cerrik,_Oct_14,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_ofert_Qarku_Vlore_Xare.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Libofsh.pdf

 

VENDIMET QJYQËSORE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Database.pdf

NJOFTIM PËR SHPALLJE FITUESI

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/news_files/Njoftim_fituesi_1.pdf

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Njoftim_fituesi_2.pdf

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Njoftim_fituesi_3.pdf

 

FTESË PËR  OFERTË :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Bashkia_Fushe_Kruje,_June_9,_2014.pdf

 

NJOFTIM PËR PUNËSIM

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E TRE KOORDINATORËVE  PRANË NJËSIVE TË MENAXHIMIT TË PROGRAMEVE NË SEKTORIN E BUJQËSISË  TË FINANCUARA NGA KOOPERIMI ITALIAN ME KREDI NDIHME

11 Qershor 2014 

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/NJOFTIM_PER_PUNESIM.pdf

 per me shume :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-_ARDA_in_ALB.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-_ASSI_in_ALB.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-ASDO_in_ALB.pdf

 

Shpallet fituesi , per proceduren "Blerje Lokale" :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/14-05-21-04-31-25NJOFTIM_FITUESI.pdf

Shpallet fituesi i tenderit për kontratën MAFCP/G/001 "Blerje Pajisje Kompjuterike" 

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/NJOFTIM_FITUESI.pdf

 

Kërkesa për shprehje interesi

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/shprehje_interesi_per_mallrat_Paisje_zyre_Motorcikleta_paisje_hidrologjike.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/14-05-13-12-21-32shprehje_interesiper_mallrat_(shopping).pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/shprehje_interesiper_mallrat.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/KERKESE_PER_SHPREHJE_INTERESI_Sherbimi_i_Auditimit_Teknik_dhe_Mjedisor_(2).pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/KERKESE_PER_SHPREHJE_INTERESI_Pergatitja_e_Planeve_te_Menaxhimit_Mjedisor_(1).pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/37._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster,_Virua,_7_ha,_Dec_5,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/36._Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan,_Cerrik,_13.6_ha,_Nov_24,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/35._Ftesa_per_oferte_Qarku_Shkoder,_Bushat_263.5148_ha,_Aug_5,_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/34._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Hadaj_Libofsh_45.8_ha_Aug__2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/33._Ftesa_per_oferte_Qarku_Korce_Pogradec_Krickove2.92_ha_June_21_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/32._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster_Permet_Piskove_91.8409_ha_May_13_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/31._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat_Maqellare_31.14_ha_April_2016.PDF

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/30._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat_Bli_22.09_ha_April_2016.PDF

 

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/29._Ftesa_per_oferte_Qarku_Berat,_Velabisht,_11.3_ha,_April_2016.pdf

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/28._Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Cerrik_Ferme_25.2385_ha_March_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

Qarku Vlorë, Duronje Delvinë

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Vlore_Duronje_Delvine21.4_hMarch_2016.PDF

Qarku Elbasan, Fierze Kosove

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Fierze_Kosove36.58_ha_March_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

Data per hapjen e ofertave te procedures se dhenies se tokes me qera ne Dajc, Lezhe, do te jete 18 Mars 2016, ora 13.00.V

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/24__Ftesa_per_oferte_Qarku_Lezhe_Fshati_Gramsh_30_8_ha_Feb_13_2016.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/25._Ftesa_per_oferte_Qarku_Gjirokaster_Lunxheri.PDF

FTESË PËR OFERTË

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_Spot_per_kafshet_2_(2).pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/23._Ftesa_per_oferte__Qarku_Berat__Fshati_Agim___Malinat__36.335_ha__Nov_27__2015_(1).pdf

FTESE PER OFERTE: HAPJA E PROCEDURAVE - TOKE ME QERA PATOS, FIER, 19.39 HA!

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/22__Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Patos_19.39_ha_Nov_14_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/21._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Divjake__ha_Nov_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/20._Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Bashkia_Patos30_ha_July_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/19._Ftesa_per_oferte_Qarku_Tirane_Gose_148_ha_July__2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/18__Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Komuna_Dushk_18_9174_ha_July_10_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Rrethi_Lushnje_Komuna_Dushk_69.7396_ha_June_2015.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Komuna_Xare_Qarku_Vlore.pdf

TOKE ME QERA 

Prrenjas , Elbasan

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/15_Ftesa_per_oferte_Perrenjas_Qarku_Elbasan_25_33_ha.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte__Qarku_Vore__Qarku_Tirane__4.82_ha.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Krutje_Lushnje_Qarku_Fier_16_93_ha_March_19_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Bucimas_Pogradec_222_5_ha_March_16_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_ElbasanGramsh23_79_ha_March_10_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_fshati_Hamallaj_Durres_1338_ha_March_4_2015.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Lezhe_Dajc_Jan_29_2015.pdf

LISTA FINALE E SHPALLJES SE OBJEKTEVE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/15-01-27-05-04-20Lista_finale_e_shpalljes_se_objekteve_Jan_21_2014.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte.pdf

DHENIE TOKE ME QERA

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte__Qarku_Fier__Komuna_Krutje__Lushnje__Nov_22__20141.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,_Cerrik_Ferme,_Oct_29,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Zhame_Sektor_Lushnje.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Komuna_Paperc_blegtori.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Elbasan_Cerrik_Ferme.pdf

FTESE PER OFERTE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Gramsh,Oct_21,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Cekin_Gramsh,Oct_21,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Qarku_Elbasan,Cerrik,_Oct_14,_2014.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_ofert_Qarku_Vlore_Xare.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte_Qarku_Fier_Libofsh.pdf

 

VENDIMET QJYQËSORE

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Database.pdf

NJOFTIM PËR SHPALLJE FITUESI

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/news_files/Njoftim_fituesi_1.pdf

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Njoftim_fituesi_2.pdf

SHPALLJE FITUESI :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Njoftim_fituesi_3.pdf

 

FTESË PËR  OFERTË :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Ftesa_per_oferte,_Bashkia_Fushe_Kruje,_June_9,_2014.pdf

 

NJOFTIM PËR PUNËSIM

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E TRE KOORDINATORËVE  PRANË NJËSIVE TË MENAXHIMIT TË PROGRAMEVE NË SEKTORIN E BUJQËSISË  TË FINANCUARA NGA KOOPERIMI ITALIAN ME KREDI NDIHME

11 Qershor 2014 

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/NJOFTIM_PER_PUNESIM.pdf

 per me shume :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-_ARDA_in_ALB.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-_ASSI_in_ALB.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Avviso_di_incarico_CNA-ASDO_in_ALB.pdf

 

 

Shpallet fituesi , per proceduren "Blerje Lokale" :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/14-05-21-04-31-25NJOFTIM_FITUESI.pdf

Shpallet fituesi i tenderit për kontratën MAFCP/G/001 "Blerje Pajisje Kompjuterike" 

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/NJOFTIM_FITUESI.pdf

 

Kërkesa për shprehje interesi

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/shprehje_interesi_per_mallrat_Paisje_zyre_Motorcikleta_paisje_hidrologjike.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/14-05-13-12-21-32shprehje_interesiper_mallrat_(shopping).pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/shprehje_interesiper_mallrat.pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/KERKESE_PER_SHPREHJE_INTERESI_Sherbimi_i_Auditimit_Teknik_dhe_Mjedisor_(2).pdf

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/KERKESE_PER_SHPREHJE_INTERESI_Pergatitja_e_Planeve_te_Menaxhimit_Mjedisor_(1).pdf