DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT

Për më shumë informacion mbi ujitjen dhe kullimin dhe legjislacionin gjeni në linkun e mëposhtëm :

Ujitja, kullimi dhe mbrojtja nga përmbytjet e tokave bujqësore

 

NJOFTIM PËR KONSULTIM PUBLIK PËR PROJEKTLIGJIN

"PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE KULLIMIT"

Njoftimi për konsultim publik

Projektligji  "Për Administrimin e Ujitjes dhe Kullimit"

Relacioni