Publikime

Certifikata Shëndetësore Veterianare e Lëvjes së Kafshëve :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Certifikata_Shendetsore_e_Levizjes_se_Kafsheve.pdf

IDENTIFIKIMI DHE REGJISTRIMI I KAFSHËVE DHE FERMAVE BLEGTORALE : Neni 6,8,9

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/IR_Kafsheve.pdf

Kodet e rretheve sipas INSTAT , ju lutem gjeni ne linkun :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/16-09-08-09-11-30Kodet_e_Rretheve.pdf

Dhjete - Vjecori Sherbimit Veteriner e Zoonetik 1928-1938

Ju lutem e gjeni ne linkun :

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/10_vjecari_veterinarise.pdf

Dokumentet e bashkangjitur