Autoriteti Kombëtar i Ushqimit


Adresa:   Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Telefon:   +355 (4) 22 54 052

E-mail:   info@aku.gov.al

Web:   www.aku.gov.al


 

 

Qëllimi

Krijimi i këtij institucioni përgjegjës për mbikqyrjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri është i domosdoshëm për të përmbushur kërkesat ligjore, ekonomike dhe sociale që rrjedhin përkatësisht nga zbatimi i MSA-së duke plotësuar edhe hallkën administrative të nevojshme që mundëson zbatimin e tij. Në aspektin social, krijimi i AKU-së, i jep të drejtën e qytetarëve shqiptare të konsumojnë produkte po aq të sigurta sa edhe qytetarët e shteteve anëtare të Bashkimit Europian.Më tepër...

 

Fushat e operimit

SISTEMI I SIGURISË USHQIMORE

  • Sistemi i sigurisë ushqimore ka për qëllim të vendosë bazat për sigurimin e një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve dhe interesat e konsumatorit.
  • Sistemi i sigurisë ushqimore zbatohet në të gjitha fazat e prodhimit primar dhe në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë.

Më tepër...

 

Të rejat e fundit nga AKU