Elena Bardhi

Këshilltar

Znj. Elena Bardhi, lindur në Korçë, më 28 Shtator 1987. Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme, “Pinewood International School” në Selanik të Greqisë, në vitin 2006. Më pas kryen studimet e larta Bachelor për Administrim Biznesi në Universitetin International Management Institute (IMI), Anversë Belgjikë dhe Master në Studim Biznesi pranë Universitetit United International Business School (UIBS), Anversë Belgjikë.

Znj. Bardhi, pas përfundimit të studimeve me rezultate të shkëlqyera, punësohet në sektorin privat menaxherial të hotelerisë, promovimin e turizmit dhe përfitimin e njohurive në fushën e kulinarisë / agrikulturës.

Përpara se të merrte postin e Këshilltares së Ministrit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, znj. Bardhi ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Drejtorit të Imazhit dhe Botimit pranë Agjensia Kombëtare të Turizmit.

Znj. Bardhi ka kryer një sërë trajnimesh dhe kualifikimesh mbi organizmin dhe promovimin e turizmit shqiptar në fusha të ndryshme.

Gjithashtu Znj. Bardhi zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe greke.

adresa e-mail: elena.bardhi@bujqesia.gov.al