Video

Bujqësia, një sektor dinamik që kërkon potenciale të reja njerëzore dhe përditësim të vazhdueshëm.
17 Janar 2018

Bujqësia, një sektor dinamik që kërkon potenciale të reja njerëzore dhe përditësim të vazhdueshëm. Takim me të rinj praktikantë në MBZHR dhe institucionet e varësisë në kuader të Programit Kombëtar të Praktikave