NJOFTIM PER PROKURIM SHERBIMI, Specialist IT për projektin NO-BLE Ideas

Kerkohet Ekspert IT ne kuader te projektit "NO-BLE Ideas"

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/04_b8o_procnotice_simp_Expert_IT.pdf