NJOFTIM PER PROKURIM SHERBIMI, Specialist komunikimi për projektin NO-BLE Ideas

Kerkohet Ekspert Komuikimi ne kuader te projektit "NO-BLE Ideas"

http://www.bujqesia.gov.al/files/programs_files/04_b8o_procnotice_simp_Expert_Komunikimi.pdf