TAIEX

Njihuni me Instrumentin TAIEX, instrumenti i Asistencës Teknike, për përafrimin e legjislacionit vendas me legjislacionin e BE