Adresa e Institucionit

ADRESA: BULEVARDI “DESHMORET E KOMBIT”NR. 2 TIRANE

ORARI: E HËNË - E ENJTE 08:00 - 16:30

E PREMTE 08:00 - 14:00

E-MAIL: INFO@BUJQESIA.GOV.AL