Struktura e pagave në MBZHR

Struktura e pagave ne MBZHR klasifikohet në

 

Klasa I

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

KlasaVI

 

Nivele të tjera page

1b

 2b

  2a

  3a

  3b

  3a1

  4a