LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA

Ju lutem me poshte gjeni materialin : LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA PER T'U IMPORTUAR DHE TREGTUAR 

http://www.bujqesia.gov.al/files/pages_files/Lista_e_e_PMB-ve_te_regjistruara-mars_2018.pdf