LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA

Ju lutem me poshte gjeni materialin : LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA PER T'U IMPORTUAR DHE TREGTUAR 

https://www.scribd.com/document/366025780/PMB-Tetor-2017-1