CONSULTING SERVICES

 1. NJOFTIM SHPALLJE FITUESI, Paketa Nr. Ref.NMEFWA/CS/001a, “Përgatitja e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planet e Menaxhimit të Baseneve të Lumenjve Drin-Buna dhe Semani” ​
 2. re-publication-wrip-environmental
 3. re-publication-wrip-procurement-consultant-2
 4. 11.12.2017 – WRIP/CS/CQ/006 “Monitoring & Evaluation Consultancy end Project Survey Final for Component 3 and Interim for Component 1, 2 and 4 ”
 5. 05.06.2017 – MAFCP/CS/005a “Shërbimet e Supervizionit për punimet e rehabilitimit të Skemës së Ujitjes Murriz – Thanë, Krutje (V1 & V2)”/Supervisory Services for rehabilitation works of Murriz – Thana Irrigation scheme – Krutja (V1 & V2)”
 6. 17-04-06 – “Njoftim Fituesi” – MAFCP/CS/006b “Konsulent Lokal (B) për “Punimet e rehabilitimit në skemat e Ujitjes” – Lot 2;
 7. 17-04-06 – “Njoftim Fituesi” – MAFCP/CS/006b “Konsulent Lokal (A) për “Punimet e rehabilitimit në skemat e Ujitjes” – Lot 1;
 8. 1. Contract Award: No: MAFCP/CS/005 “Supervisory Services for Irrigation and Drainage Works”
 9. Kërkesë për shprehje interesi
 10. Shërbime Konsulence
 11. Njoftim për Konsultim publik
 12. MEFWACS002a_RFE_Consulting IT-GIS Expert
 13. MAFCP-CS-005_Supervisory Services for Irrigation and Drainage Works
 14. MEFWA/CS/001: Preparation of River Basin Management Plans for Drin-Buna and Seman
 15. “Dam Safety Review Panel of Experts” REF. No. MAFCP/CS/008a/b
 16. Contract-Award_MAFCP_CS_002b_.pd
 17. Njoftim fituesi-konsulent lokal MAFCP_CS_006
 18. CONSULTING SERVICES: MAFCP_CS_009_Training Services for Drainage Boards (DBs)
 19. CONSULTING SERVICES: MAFCP/CS/010(a/b)- Preparation of National Irrigation and Drainage Strategy
 20. Njoftim Fituesi per Sherbimin e Konsulences: “Sherbimet e Supervizionit per punimet e rehabilitimit te skemave te ujitjes” (Nr. Ref. MAFCP/CS/005)
 21. 24.11.2017 – MEFWA/CS/001a “Përgatitja e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planet e Menaxhimit të Baseneve të lumenjve Drin-Buna dhe Seman”