DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE

Kontakt: 22 28 621

E-mail:  Flamur.Hysi@bujqesia.gov.al

 

RREGULLORJA

DREJTORIA E PESHKIMIT

DREJTORIA E PRODHIMIT BUJQESOR DHE BLEGTORAL