DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE BUJQËSORE

Kontakt:   22  59333

E-mail:     flamur.laze@bujqesia.gov.al

RREGULLORJA

DREJTORIA VETERINARE

DREJTORIA E SIGURISË USHQIMORE