DREJTORIA E PËRGJITSHME E ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE DHE TOKËS

Kontakt:  22 23 917

E-mail:    irfan.tarelli@bujqesia.gov.al

RREGULLORJA