Programi IPARD II (2014-2020)

Programi IPARD II (2014-2020) – u jep një dorë në bujqësi vendeve që aspirojnë anëtarësimin –

IPARD II program ( 2014-2020), support pre-accession countries in Agriculture and Rural development)

Link IPARD-LIKE : http://ipard-like.al/

Agjensia e Pagesave (AZHBR) http://azhbr.gov.al/

  1. Programi (Program)
  2. Marreveshja Kuader (Framework Agreement)
  3. Marreveshja Sektoriale (Sectorial Agreement)
  4. Rregulloret e BE (E.U Regulations)
  5. Rregullorja e Procedurave , Komiteti Monitorues (Rules of Procedures of Monitoring Committee)
  6. Plani i Komunikimit (Communication Plan)
  7. Plani i Vleresimit (Evaluation Plan)
  8. Njoftime (Notifications)