Programi IPARD II

Programi IPARD II (2014-2020) – u jep një dorë në bujqësi vendeve që aspirojnë anëtarësimin –

IPARD II program ( 2014-2020), support pre-accession countries in Agriculture and Rural development)

Agjensia e Pagesave (AZHBR) http://azhbr.gov.al/

  1. Programi (Program)
  2. Marreveshja Kuader (Framework Agreement)
  3. Marreveshja Sektoriale (Sectorial Agreement)