Aurora Alimadhi
Sekretar i Përgjithshëm

Znj. Aurora Alimadhi ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranes, ne Fakultetin e Drejtesise, Dega Drejtesi, gjate periudhes 1998- 2002. Ne vitin 2010 ka perfunduar Masterin ne Universitetin Europian te Tiranes, ne Degen “E drejte Civile”. Prej vitit 2012 zoteron titullin Avokat.

Znj. Alimadhi ka nje eksperience te gjere ne sektorin publik, konkretisht ka punuar si jurist ne strukturat e varesise se ish Ministrise se Rendit Publik, eksperte ligjore ne KESH Sh.A,  Divizioni i Shpërndarjes,  e me pas ne pozicionin  Drejtor i Drejtorise Ligjore  në Shoqërinë  “CEZ Shpërndarje” Sh.A (ish Operatori i sistemit te Shperndarjes sh.a).

Prej dhjetorit 2013 deri me tetor 2017, znj. Alimadhi ka ushtruar funksionin e Drejtorit te Drejtorisë Juridike në Ministrinë e Energjisë dhe Industrise.

Aktualisht mban pozicionin e Sekretarit te Pergjithshem ne Ministrine e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural.

Gjate kesaj periudhe ka kryer nje teresi trajnimesh kryesisht ne sektorin energjetik, brenda dhe jashte vendit.