SEKRETARIATI TEKNIK I KOMISIONIT QEVERITAR TË TOKËS

Drejtor :   Ndrec Deda

Kontakt:  22 30 851

 

RREGULLORJA