Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve

Adresa:

Rruga; SIRI KODRA

Tiranë,

Tel: 04 2256 911 / 04 2256 937

E-mail:  akdc.tirana@gmail.com

Drejtor: Gentian Selami – gentian.selami@akdc.gov.al

 

AKDC ka për Qëllim:

Nxitjen, zhvillimin dhe kontrollin e prodhimit të duhanit në vend  nga fermeret, të veprimtarise së përpunimit industrial dhe të tregtimit të duhanit dhe të produkteve të tij ne Republiken e Shqipërisë si dhe Mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve nëpermjet vleresimit cilësor të produkteve të duhanit dhe ruajtjes së markës nga fallsiteti.

Baza ligjore:

Ligji Nr.8691, datë 16.11.2000 “PËR PRODHIMIN DHE TREGTIMIN E DUHANIT DHE TË CIGAREVE”​,

VKM Nr. 224 datë13 4 2001 “PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISE KOMBETARE TE DUHAN-CIGAREVE”.