Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit

Në zbatim të Vendimit nr. 437, datë 17.05.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, Bordet Rajonale të Kullimit do të jenë Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit.

 

 

Drejtoritë e Ujitjes dhe Kullimit :

Lezhë: Nikolin Prendi  –  nikolin.prendi@duklezhe.gov.al

Durrës:  Shpetim Hidri –  shpetim.hidri@dukdurres.gov.al

Fier: Elton Varaku  – e.varaku@gmail.com

Korçë: Gentian Aliçkolli  – gentian.alickolli@dukkorcegov.al