Kontakto me ministrin

ADRESA : Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,Nr.2 , Tiranë

E-MAIL : info@bujqesia.gov.al

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme