Lista e finalistëve të Konkursit për Përzgjedhjen e Brand-it

Lista e projekteve finalist në konkrusin e brandit të rrjetit të dyqaneve me produkte tipike shqiptare

Projekti fitues në konkursin e përzgjedhjes së brandit të rrjetit të dyqaneve me produkte tipike shqiptare, ishte produkt i një seleksionimi shumë të fortë. 15 projektet finaliste përfaqësonin një punë krijuese dhe element të rëndësishëm marketimi qoftë për rrjetin e dyqanit me produkte tipike vendase qoftë për promovimin e produkteve specifike në këtë kategori.

Më poshtë gjeni listën dhe kontaktet finalistëve si një alternativë e mire për ti shtuar forcen e marketingut të gjithë tregut të prodhimit bujqësor dhe ushqimor në vend.