Lista e OBU-ve të përjashtuara nga sistemi i vëtkontrollit

Në zbatim të UDHËZIMIT Nr. 5, datë 4.5.2018 “PËR PËRJASHTIMI NGA ZBATIMI I SISTEMIT TË VETËKONTROLLIT PËR

OPERATORË TË VEÇANTË TË BIZNESIT USHQIMOR”

Klikoni këtu për të parë listën.