Ministri

Anila Denaj
Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Anila Denaj është lindur më 18 shtator 1973, në Tiranë. Që prej shtatorit 2023 ajo mban postin e Ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Ajo është diplomuar për Financë dhe Menaxhim Bankar në vitin 1995 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik dhe vjen me një përvojë të gjatë pune, si në sektorin bankar privat, ashtu edhe në sektorin publik. Në eksperiencën e saj 28 vjeçare përfshihet një periudhë e konsiderueshme në fushën e konsulencës ndërkombëtare.

Më parë, znj. Denaj ka kryer funksionin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë.

Znj.Denaj ka qenë Zëvendës Drejtuese e Ekipit për Mbështetjen e Agrobiznesit Shqiptar (AASF) – mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe BERZH. Më herët ajo ka shërbyer si eksperte e jashtme për Fondacionin e Garancisë së Kredisë Rurale (RCGF) –mbështetur nga KFW.

Znj. Denaj, është një ish-bankiere me mbi 18 vite përvojë në këtë sektor. Ajo ka punuar si këshilltare financiare ndërkombëtare për 12 vjet në ProCredit Holding GmbH / IPC Consulting Gmbh, duke mbajtur pozicione të ndryshme drejtuese në bankat e ProCredit Group në Salvador, Bolivi, Ekuador, Rumani dhe Mozambik. Në Shqipëri ka mbajtur postin e anëtarit të bordit drejtues të Bankës Procredit dhe më herët të Zëvendës Drejtoreshës së Përgjithshme të Procredit Bank.

Në vitin 2014, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtores së Përgjithshme në Ministrinë e Financave, me fokus në mbikëqyrjen e operacioneve në Financat, Legjislacionin dhe Menaxhimin e Pronës Shtetërore, Menaxhimin e Teknologjisë së Informacionit, Burimet Njerëzore etj.

Eksperienca e saj shtrihet edhe në rolin si anëtare bordi në shumë institucione të rëndësishme si anëtare e Bordit të Këshillit Administrativ të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri (FSDKSH), njëherazi duke mbajtur edhe detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm për një periudhë 4 mujore.

Ajo ka shërbyer gjithashtu dhe si anëtare e Bordit të Fondit Shqiptar të Sigurimeve Shoqërore dhe anëtare e Bordit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimeve INSIG SH.A. Për tre vjet, zonja Denaj qëndroi si anëtare e Bordit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në Shqipëri (A.K.E.P.).

Znj. Denaj ka një marrëdhënie të gjatë bashkëpunimi me Shkollën e Administratës Publike (ASPA) si dhe është trajnere e çertifikuar nga Bashkimi Evropian në programin e Lidershipit. Aktualisht si kryetare e nën-komisionit për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ), ka kryer çertifikimin me temë, “Ekonomia Qarkulluese. Tranzicioni drejt Zhvillimit të Qëndrueshëm”, pranë institutit arsimor, MIT Professional Education në Boston, SHBA.

Anila Denaj është lindur më 18 shtator 1973, në Tiranë. Që prej shtatorit 2023 ajo mban postin e Ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Ajo është diplomuar për Financë dhe Menaxhim Bankar në vitin 1995 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik dhe vjen me një përvojë të gjatë pune, si në sektorin bankar privat, ashtu edhe në sektorin publik. Në eksperiencën e saj 28 vjeçare përfshihet një periudhë e konsiderueshme në fushën e konsulencës ndërkombëtare.

Më parë, znj. Denaj ka kryer funksionin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë.

Znj.Denaj ka qenë Zëvendës Drejtuese e Ekipit për Mbështetjen e Agrobiznesit Shqiptar (AASF) – mbështetur nga Qeveria Shqiptare dhe BERZH. Më herët ajo ka shërbyer si eksperte e jashtme për Fondacionin e Garancisë së Kredisë Rurale (RCGF) –mbështetur nga KFW.

Znj. Denaj, është një ish-bankiere me mbi 18 vite përvojë në këtë sektor. Ajo ka punuar si këshilltare financiare ndërkombëtare për 12 vjet në ProCredit Holding GmbH / IPC Consulting Gmbh, duke mbajtur pozicione të ndryshme drejtuese në bankat e ProCredit Group në Salvador, Bolivi, Ekuador, Rumani dhe Mozambik. Në Shqipëri ka mbajtur postin e anëtarit të bordit drejtues të Bankës Procredit dhe më herët të Zëvendës Drejtoreshës së Përgjithshme të Procredit Bank.

Në vitin 2014, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtores së Përgjithshme në Ministrinë e Financave, me fokus në mbikëqyrjen e operacioneve në Financat, Legjislacionin dhe Menaxhimin e Pronës Shtetërore, Menaxhimin e Teknologjisë së Informacionit, Burimet Njerëzore etj.

Eksperienca e saj shtrihet edhe në rolin si anëtare bordi në shumë institucione të rëndësishme si anëtare e Bordit të Këshillit Administrativ të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri (FSDKSH), njëherazi duke mbajtur edhe detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm për një periudhë 4 mujore.

Ajo ka shërbyer gjithashtu dhe si anëtare e Bordit të Fondit Shqiptar të Sigurimeve Shoqërore dhe anëtare e Bordit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimeve INSIG SH.A. Për tre vjet, zonja Denaj qëndroi si anëtare e Bordit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në Shqipëri (A.K.E.P.).

Znj. Denaj ka një marrëdhënie të gjatë bashkëpunimi me Shkollën e Administratës Publike (ASPA) si dhe është trajnere e çertifikuar nga Bashkimi Evropian në programin e Lidershipit. Aktualisht si kryetare e nën-komisionit për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ), ka kryer çertifikimin me temë, “Ekonomia Qarkulluese. Tranzicioni drejt Zhvillimit të Qëndrueshëm”, pranë institutit arsimor, MIT Professional Education në Boston, SHBA.