OMGJ

 

Platforma e FAOs për Ushqimet e Modifikuara Gjenetikisht është një platformë ndërkombëtare për të shpërndarë informacion mbi vlerësimin e sigurisë së ushqimeve që vijnë nga bimët me ADN – të rikombinuar të autorizuara në përputhje me Udhëzimet e Kodeksit të Bimëve. Vizito faqen:  http://fao.org/gm-platform

http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/my-work-area/en/