Foto Galeri

Siguria ushqimore, një plan i detajuar masash për disiplinimin e sektorit të qumështit, mbështetje në investime