Programi IPARD II (2014-2020)

Programi IPARD II (2014-2020) - u jep një dorë në bujqësi vendeve që aspirojnë anëtarësimin -

IPARD II program ( 2014-2020), support pre-accession countries in Agriculture and Rural development)

Link IPARD-LIKE : http://ipard-like.al/

Agjensia e Pagesave (AZHBR) http://azhbr.gov.al/