Adresa e Institucionit

ADRESA: BULEVARDI “DESHMORET E KOMBIT”NR. 2 TIRANE

ORARI: E HËNË – E ENJTE 08:00 – 16:30

E PREMTE 08:00 – 14:00

E-MAIL: INFO@BUJQESIA.GOV.AL