Denonco parregullsitë/korrupsionin

Lufta kundër korrupsionit

Denonconi parregullsitë dhe korrupsionin në :

denonco@bujqesia.gov.al 

Numri i gjelber:  08005056