Informacion për procedurat, që duhen ndjekur, për të bërë një kërkesë për informim dhe tarifat e dhënies se informacioit të kërkuar

Për infomacione dhe ankesa mund të shkurani në adresat e mëposhtme elektronike:

Info@bujqesia.gov.al

denonco@bujqesia.gov.al

dhe postare:

Adresa: bulevardi “Deshmoret e Kombit”nr. 2 tirane, K.P. 1001

Orari: e hënë – e enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00

Për të shkarkuar formularin e Ankesës klikoni këtu