Foto Galeri

Peleshi në Bashkinë Shijak, veprat ujitëse dhe 100 fshatrat